திருவள்ளூர் மாவட்டம் , பூவிருந்தவல்லி நகராட்சியில் ,50.000 மரக்கன்றுகள் நடும் விழா

Pasumainayagan பசுமை நாயகன்
Pasumainayagan பசுமை நாயகன்
Pasumainayagan பசுமை நாயகன்
Pasumainayagan பசுமை நாயகன்
Pasumainayagan பசுமை நாயகன்
திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வீரராகவா ராவ்  பூவிருந்தவல்லி
நகராட்சியில் 50.000 மரக்கன்றுகள்  நடும்  விழாவை துவக்கி வைத்தார்